MEDEA KardioPC

 • Wykonywanie kolejnych 12 kanałowych, rutynowych badań EKG jednym klawiszem.,
 • Tanie wydruki na zwykłym papierze A4 (z siatką milimetrową).
 • Trwały, całkowicie bezobsługowy (bez baterii) aparat EKG.
 • Automatyczna analiza, interpretacja, pomiary automatyczne z możliwością edycji.
 • Długoczasowa rejestracja 12 kanałów w trybie „MINI HOLTER” – automatyczna interpretacja i wydruk dowolnie wybranego fragmentu.
 • Aparat EKG jakością przewyższający typowe EKG z funkcjami poprawiającymi jakość sygnału EKG.
 • Możliwość pracy w sieci.
 • Praca na kilku stanowiskach w ramach jednej licencji.
 • Tania rozbudowa do testu wysiłkowego.
 • Integracja oprogramowania protokołem HL-7 z systemami HIS (obsługi jednostek medycznych).
 • Współpraca z systemem mMedica®.
 • Integracja z EKG-Net (zarządzanie programami MEDEA, wspólna baza pacjentów, HL7, HIS, praca w chmurze, itp.).

REJESTRACJA AUTO

 • Szybkie wykonywanie kolejnych rutynowych badań jednym klawiszem wg. ustalonej konfiguracji
 • Automatyczna analiza i interpretacja z pomiarami.
 • Automatyczny przebieg badania od rejestracji EKG do wydruku raportu.
 • Konfiguracja auto: archiwizacji, interpretacji , czasu zapisu, ustawień wydruku, karty pacjenta, parametrów ekranu – (odprowadzeń, kolorów), alarmów i wielu innych.

REJESTRACJA „MINI HOLTER”

 • Ciągły zapis na dysk z podglądem na ekranie komputera 12 kanałowego sygnału EKG.
 • Rozbudowana diagnostyka, pomiary ręczne i automatyczne, wydruk dowolnych fragmentów EKG.
 • Szczegółowa komputerowa analiza i interpretacja wskazanego fragmentu EKG z możliwością edycji zdań diagnostycznych.

BOGATY PROGRAM ANALIZY

 • Dowolna konfiguracja wyświetlanych przebiegów EKG
 • Możliwość prezentacji zapisów na ekranie w formie zagęszczonej lub szczegółowej „LUPA”.
 • Automatyczna interpretacja kształtu i rytmu wybranych fragmentów (opcja mini holter) z możliwością edycji zdań.
 • Pomiary amplitud, interwałów, elektrycznych osi zał. przed i po uśrednieniu, wektokardiogramy.
 • Analiza μpotencjałów w dziedzinie czasu i częstotliwości (wg Simsona, Kuchara, Denesa).
 • Analiza Zmienność rytmu serca (HRV) dla całego zapisu lub wybranego fragmentu, tachogram, histogram statyczny i łączny, analiza widmowa fourierowska, autoregresyjna, fraktalna.

RAPORTY

 • Kilkadziesiąt możliwości konfiguracyjnych, możliwość wyboru wydruku w podglądzie raportu.
 • Wydruk dowolnego ekranu – z dostosowaną do EKG funkcją PRINT SCREEN.
 • Praca na kilku stanowiskach w ramach jednej licencji
 • Wydruki: wzdłuż lub poprzek kartki A4, eksport do pdf, png, jpg, bmp, tiff, gif, wysyłanie e-mail.

ARCHIWIZACJA

 • Praktycznie nieograniczona archiwizacja badań na dysku komputera lub dyskach USB.
 • Możliwość zapisywania lub eksportowania gotowych raportów badań z opisem.

SZCZEGÓŁY APARAT KARDIO PCM-u

 • 24 bitowe przetwarzanie sygnału EKG – jakość przewyższająca wymagania norm ANSI/AAMI EC11 i PN-EN 60601-2-51 dla elektrokardiografów.
 • Tolerancja na słabszy kontakt elektrod oraz nasycenia dzięki dużo wyższej impedancji wejściowej i CMMR niż w typowym EKG.
 • FastRecovery – funkcja błyskawicznego powrotu EKG po defibrylacji lub poprawieniu elektrody.
 • Test kontaktu podczas podpinania elektrod oraz „ON LNE” i podczas badania.
 • Mały pobór prądu – idealny do pracy z komputerami typu notebook.
 • Asystent podpinania elektrod – ułatwia podpinanie dzięki kolorowej wizualizacji rozmieszczenia i kontaktu każdej elektrody.
 • Całkowicie cyfrowa transmisja danych (USB lub Bluetooth) – gwarantuje wysoką odporność na zakłócenia.
 • Wysokiej rozdzielczości kolorowy wyświetlacz OLED umożliwia podgląd i wstępną ocenę EKG przy pacjencie z dala od monitora.
 • Dźwiękowy test uszkodzeń kabla pacjenta – zapobiega rozpoczęciu badania z uszkodzonym kablem pacjenta.
 • Przystosowany do mocowania przy pasie pacjenta lub wysięgniku dla zmniejszenia wpływu ruchu kabli na jakość EKG.
 • Możliwość wykorzystania do celów naukowych – otwarty protokół sterowania częstością próbkowania, ilością bitów, filtracją itp.
Facebook