ASPEL AsCARD Orange

Elektrokardiograf AsCARD Orange v.07.105 – 
jest 1, 3, 6, 12 kanałowym aparatem umożliwiającym wykonywanie elektrokardiogramu w pełnym zakresie 12 odprowadzeń. Przeznaczony jest do wykonywania badań EKG dorosłych i pediatrycznych pacjentów we wszystkich placówkach służby zdrowia przez przeszkolony personel. Zapis badania odbywa się w trybie ręcznym lub automatycznym z możliwością wykonania analizy i interpretacji. Aparat może być zasilany z sieci o napięciu 100V – 240V lub z wewnętrznego akumulatora.

Cechy użytkowe

– Prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG, wyników analizy i interpretacji,badań zapisanych w pamięci.

– Rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG.

– Wydruk w trybie 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG. Drukowanie wybranej grupy:

* 1-kanał – (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6),

* 3-kanały w układzie standardowym – (I-II-III, aVR-aVL-aVF, V1-V2-V3, V4-V5-V6),

* 3-kanały w układzie Cabrera (aVL-I-aVR, II-aVF-III, V1-V2-V3, V4-V5-V6),

* 6-kanałów w układzie standardowym (I-II-III-aVR-aVL-aVF, V1-V2-V3-V4-V5-V6),

* 6-kanałów w układzie Cabrera (aVL-I-aVR-II-aVF-III, V1-V2-V3-V4-V5-V6),

* 12-kanałów w układzie standardowym (I-II-III-aVR-aVL-aVF-V1-V2-V3-V4-V5-V6)

* 12-kanałów w układzie Cabrera (aVL-I-aVR-II-aVF-III-V1-V2-V3-V4-V5-V6).

– Możliwe rodzaje badań: ręczne, AUTO, automatyczne do schowka,

– Zapis automatyczny z funkcją zapisu do „schowka” sygnału EKG ze wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie, a następnie w zależności od ustawień: wydrukowanie badania, analizy, interpretacji lub zapisanie badania do bazy.

– Regulowana długość zapisu badania automatycznego – w przedziale od 6 do 30 sekund.

– Wydruk na drukarce aparatu lub zewnętrznej drukarce PCL5/PCL6.

– Wydruk z bazy pacjentów. Możliwość wydruku dodatkowych informacji o badaniu i pacjencie.

– Klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi.

– Możliwość ustawienia parametrów przebiegów: prędkości, czułości i intensywności wydruku.

– Łatwa obsługa dzięki menu obsługiwanego za pomocą panelu dotykowego.

– Baza pacjentów i badań. Pamięć do 1000 pacjentów lub 1000 badań.

– Przeglądanie na wyświetlaczu zapisanych w pamięci badań, z możliwością zmiany ilości odprowadzeń, wzmocnienia i prędkości.

– Automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-51 (baza CSE) – wyniki analizy i interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta.

– Wykonanie do 130 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej.

– Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu.

– Praca na otwartym sercu – aparat przystosowany do bezpośredniej pracy na otwartym sercu.

– Możliwość włączania i wyłączania filtrów:

* filtr zakłóceń sieciowych; do wyboru filtry: 50 Hz, 60 Hz,

* filtr zakłóceń mięśniowych; do wyboru filtry: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz,

* filtr izolinii; do wyboru filtry: 0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz,

– Detekcja INOP odpięcia elektrody niezależna dla każdego kanału.

– Wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących.

– Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń stymulatora serca.

– Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym.

– Eksport badań do pamięci USB.

– Współpraca z oprogramowaniem CardioTEKA.

– EDM- archiwizacja badań za dany okres na zewnętrznym nośniku (pamięć USB).

Wyposażenie:

– Elektrody kończynowe – 4 szt. (typ EKK).

– Elektrody przedsercowe – 6 szt. (typ EPP).

– Kabel EKG KEKG 30R.

– Kabel zasilania sieciowego.

– Papier R-A4 szerokość 112mm – 1 rolka.

– Żel do EKG.

– Instrukcja użytkowania.

Facebook